HMT Arkkitehdit

Helsinki

Asiantunteva arkkitehtitoimisto

Suunnittelemme pääasiallisesti teollisuus- ja toimistorakennuksia, liikennerakennuksia, kouluja sekä peruskorjauksia. Henkilökuntamme koostuu alan asiantuntijoista, jotka omaavat pitkän kokemuksen. Pidämme yllä osaamistamme jatkuvalla kouluttautumisella ja seuraamalla alan teknistä kehitystä. Varmistamme, että projektit valmistuvat laadukkaasti ja sovittuna ajankohtana. Toimistomme on Arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n jäsen.

Liikennerakennusten, teollisuusrakennusten ja toimistojen sekä koulujen lisäksi olemme suunnitelleet liikerakennuksia, päiväkoteja ja asuntoja. Olemme suunnitelleet myös loma-asuntoja sekä asuintalojen muutos- ja peruskorjaustöitä. Korjaussuunnittelun yhteydessä olemme tehneet rakennusinventointeja ja rakennusten rakennushistoriallisia selvityksiä sekä restaurointisuunnittelua. Olemme myös valokuvanneet kohteita Kaupunginmuseon arkistoa varten.