Rakennushistoriaselvitykset

Rakennushistoriaselvitykset ja restauroinnit

HMT arkkitehdit ovat tehneet useita rakennushistoriaselvityksiä sekä niihin liittyvää restaurointisuunnittelua.

Alla muutamia esimerkkejä tehdyistä selvityksistä.