Sunan koulu

Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas, 1985