Lindström Oy Koivuhaka LIL

Lindström Oy Koivuhaka LIL

Vantaa 2017, arkkitehtisuunnittelu Jukka Sallinen ja Markku Taskinen

Lindström Oy Koivuhaka LIL on teollisuusrakennus, johon sijoittuu pesula ja jakeluterminaali aputiloineen sekä pesularakennuksen toimistotilat. Tuotanto- ja varastotilat, tuotannon aputilat ja sosiaalitilat sekä toimisto-osan näyttely-, neuvottelu- ja taukotilat sijaitsevat ensimmäisessä tasossa. Rakennuksen päätyyn, toiseen kerrokseen rakennettiin toimisto- ja neuvottelutilat, puhelintilat, varasto sekä toimistotilojen iv-konehuone.

Kerrosala:

Tuotanto- ja varasto               2 321 m2

Toimisto                                    1059 m2

Yhteensä                                  3 380 m2