Sörnäisten metroasema

 

 

Sörnäisten metroasema, lippuhallitason peruskorjaus

Helsinki 2020-, arkkitehtisuunnittelu Jukka Sallinen ja Milja Nuorkivi

Sörnäisten metroasema avattiin yleisökäyttöön 1984. Rakennushanke sisältää metroaseman lippuhallitason tilojen peruskorjauksen, kahden hissin uusimisen, katutasolla sisäänkäynti A:n osittaisen purkamisen ja uusimisen sekä lippuhallitason kannen vesieristyksen uusimisen siihen liittyvine rakenteineen Vaasanpuistikon aukiolla.

Muutosalueen ala 3110 m2

Mellunmäen metroasema

 

 

Mellunmäen metroasema laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus

Helsinki 20202022-, pääsuunnittelu Jukka Sallinen

Hankkeen yhteydessä uusitaan laiturikatoksen vesikaton ja julkisivun sekä metrolaiturin ja laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet, samalla laiturikatoksen teräsrakenteet maalataan. Laituritasolla länsipään odotustilassa uusitaan teräslasiseinät sekä itäpäässä tunneliosuuden akustovaimennus.

Muutosalue: Yhteensä 2 485 m2

 

Mellunmäen metroasema Läntisen sisäänkäynnin peruskorjaus

Helsinki 2008-2010, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Helsinki 1989, Arkkit.tsto Toivo Korhonen Oy

Suunnitelma sisältää katutason sisäänkäyntihallin laajennusosat, joihin sijoitettiin uudet kioski-, automaatti-wc-, odotus- sekä valvomotilat.

Muutosalue: Yhteensä 1146 m2

Yliopiston metroasema

 

Yliopiston metroasema, Opintoputken perusparannus

Helsinki 2021, arkkitehtisuunnittelu Jukka Sallinen ja Milja Nuorkivi

Helsingin yliopiston metroasema ent. Kaisaniemen metroasema avattiin yleisökäyttöön 1995. Rakennushanke sisältää metroaseman lippuhallitasolta katutasolle johtavien yleisökäytävätilojen perusparannuksen, uuden sähkökeskuksen rakentamisen lippuhallitasolle, uuden varapoistumisoven asentamisen ja liukuoven uusimisen katutasolle.

Tunnelin taideteos, Kenno, Kirsti Taiviola

Muutosalueen ala 2500 m2

Myllypuron metroasema

 

Myllypuron metroaseman peruskorjaus

Helsinki 2016, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Myllypuron metroaseman muutostyö raide-, laituri- ja katutasolla. Rakennushanke sisältää Myllyaukion lippuhallin peruskorjauksen,uuden pohjoisen sisäänkäynnin rakentamisen metroaseman pohjoispäähän sekä muutostyöt metroaseman kummankin pään portaissa.Hankkeen yhteydessä laiturikatos, laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle rakennettiin uudet tekniset tilat ja uusi huoltoporras.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katettu laituritaso 3750 m2

Katutaso 4500 m2

Yhteensä 8250 m2

Kulosaaren metroasema

Kulosaaren metroasema muutostyö

Helsinki 2011, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Kulosaaren metroaseman muutostyö katu- ja laituritasolla. Rakennushanke sisältää metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä muutostyöt portaissa. Hankkeen yhteydessä laiturikatos uusittiin, laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle rakennettiin uusi laiturivarasto ja uusi poistumistie. Poistumistien yhteyteen sijoitettiin metroaseman uudet tekniset tilat.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso                                                       400 m2

Laituritaso                                                   1741 m2

Yhteensä                                                     2141 m2

 

 

 

 

Kalasataman metroasema

 

Kalasataman metroasema, uudisrakennus

Helsinki 2006, pääsuunnittelija arkkitehti Jarmo Maunula

Lämmitetty tila 551 km2

Lämmittämätön tila 83 km2

Tilavuus 2925 m3

Laitureiden pinta-ala 1208 m2

Laiturikatoksen pinta-ala 2300 m2