Mellunmäen metroasema

 

 

Mellunmäen metroasema laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus

Helsinki 20202022-, pääsuunnittelu Jukka Sallinen

Hankkeen yhteydessä uusitaan laiturikatoksen vesikaton ja julkisivun sekä metrolaiturin ja laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet, samalla laiturikatoksen teräsrakenteet maalataan. Laituritasolla länsipään odotustilassa uusitaan teräslasiseinät sekä itäpäässä tunneliosuuden akustovaimennus.

Muutosalue: Yhteensä 2 485 m2

 

Mellunmäen metroasema Läntisen sisäänkäynnin peruskorjaus

Helsinki 2008-2010, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Helsinki 1989, Arkkit.tsto Toivo Korhonen Oy

Suunnitelma sisältää katutason sisäänkäyntihallin laajennusosat, joihin sijoitettiin uudet kioski-, automaatti-wc-, odotus- sekä valvomotilat.

Muutosalue: Yhteensä 1146 m2

Koy Hankasuontie 11 A

 

Koy Hankasuontie 11 A Helsinki

Helsinki 2018, pääsuunnittelija arkkitehti Winni Ekelund, työryhmä Barbro Holmberg, Jukka Sallinen, Milja Nuorkivi, Leena Tuovinen ja Hanna Staaf.

Tontilla yksi 2.kerroksinen teollisuusrakennus, jossa on 1 kellarikerros, ja yksi 2.kerroksinen liike- ja teollisuusrakennus, jossa on kaksi kellarikerrosta. Rakennusten väliin rakennettiin autokansi.

Rakennuspaikan kerrosala on yhteensä 9398 ka-m2.

 

 

Maunulan yhteiskoulu

 

Maunulan yhteiskoulu, sr-2

Helsinki 2016-2018, arkkitehtisuunnittelu Pirjo Kantola, Milja Nuorkivi ja Leena Tuovinen.

Kerrosala 6462 m2

Bruttoala 6837 m2

Teollisuuskatu 23, toimisto ja koulurakennus

 

Teollisuuskatu 23, toimisto ja koulurakennus, peruskorjaus

Helsinki 2021, pääsuunnitelija arkkitehti Winni Ekelund

Rakennushanke on vuosina 1942-87 rakennetun 7-kerroksisen teollisuus- ja toimistorakennuksen peruskorjaaminen opetus- ja toimistorakennukseksi.

Kohde on 7. kerroksinen teollisuus- ja toimistotalo jossa on 2 kellaria, yhteensä 9 kerrosta. Talo on rakennettu useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, B- ja C-osat, ovat vuodelta 1942, toinen vaihe, A-osa sekä pihan alla olevat kellarit, on vuodelta 1962 ja kolmas vaihe, D-osa, on vuodelta 1987. Rakennuksiin on tehty lukuisia muutostöitä. Viimeisin laajempi muutostyö on vuodelta 2005, jolloin 5. ja 6. kerros peruskorjattiin.

Vanhan 40-luvun rakennetun osan keskellä oli vanha sisäpiha, joka oli vaikeahoitoinen ja korjaustarpeessa. Pihan alapohjaa uusittiin ja piha katettiin valokatteella. Puolilämpimään tilaan on sijoitettu taiteilija Anssi Kasitonnin teos ”Liberace”. Ulos, pihanpuoleiselle julkisivulle on tulossa toinen taideteos, taiteilija Maria Stereon pronssista valettu teos ”Ajaton”.

Kerrosala 19 089 m2

Tilavuus 103 770 m3

Lindström Oy Koivuhaka LIL

Lindström Oy Koivuhaka LIL

Vantaa 2017, arkkitehtisuunnittelu Jukka Sallinen ja Markku Taskinen

Lindström Oy Koivuhaka LIL on teollisuusrakennus, johon sijoittuu pesula ja jakeluterminaali aputiloineen sekä pesularakennuksen toimistotilat. Tuotanto- ja varastotilat, tuotannon aputilat ja sosiaalitilat sekä toimisto-osan näyttely-, neuvottelu- ja taukotilat sijaitsevat ensimmäisessä tasossa. Rakennuksen päätyyn, toiseen kerrokseen rakennettiin toimisto- ja neuvottelutilat, puhelintilat, varasto sekä toimistotilojen iv-konehuone.

Kerrosala:

Tuotanto- ja varasto               2 321 m2

Toimisto                                    1059 m2

Yhteensä                                  3 380 m2

 

 

Myllypuron metroasema

 

Myllypuron metroaseman peruskorjaus

Helsinki 2016, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Myllypuron metroaseman muutostyö raide-, laituri- ja katutasolla. Rakennushanke sisältää Myllyaukion lippuhallin peruskorjauksen,uuden pohjoisen sisäänkäynnin rakentamisen metroaseman pohjoispäähän sekä muutostyöt metroaseman kummankin pään portaissa.Hankkeen yhteydessä laiturikatos, laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle rakennettiin uudet tekniset tilat ja uusi huoltoporras.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katettu laituritaso 3750 m2

Katutaso 4500 m2

Yhteensä 8250 m2

Kulosaaren metroasema

Kulosaaren metroasema muutostyö

Helsinki 2011, arkkitehtisuunnittelu Jarmo Maunula ja Jukka Sallinen

Kulosaaren metroaseman muutostyö katu- ja laituritasolla. Rakennushanke sisältää metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä muutostyöt portaissa. Hankkeen yhteydessä laiturikatos uusittiin, laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle rakennettiin uusi laiturivarasto ja uusi poistumistie. Poistumistien yhteyteen sijoitettiin metroaseman uudet tekniset tilat.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso                                                       400 m2

Laituritaso                                                   1741 m2

Yhteensä                                                     2141 m2

 

 

 

 

Okmetic Oyj, Piikiekkotehdas

Okmetic Oyj, Piikiekkotehdas

 

Vantaa, 1997–

Vuonna 1997 valmistunutta piikiekkojen tuotantolaitosta on muutettu ja laajennettu asiakkaan tuotantoprosessien kehitysten myötä. Viimeisimmän, v. 2018 käyttöönotetun laajennusosan julkisivut ovat graafista betonia ja se pitää sisällään uutta kiekkojen etsausprosessia tukevia puhdastiloja.

Kokonaispinta-ala 26 400 m2

Päiväkoti Ilomäki

Päiväkoti Ilomäki ja asukaspuisto Kiiltotähti

Uudisrakennus Helsinki 2009, arkkitehtisuunnittelu Pirjo Kantola, Johanna Kantola ja Milja Nuorkivi.

Kerrosala 1500 m2 , ulkovarastotilat 126 m2